Innvandrere, etter kjønn. Kommuner, 1970 - siste år

  1. ID 96307
  2. Stikkord 07110 immigrasjon innvandrere innvbef kommuner tidsserie utenlandsfødte
  3. Statistikk https://www.ssb.no/innvbef
  4. Statistikkbanktabell https://www.ssb.no/statbank/table/07110