Dødelighetstabeller, etter kjønn og alder. Hele landet, 1966 - siste år

  1. ID 102811
  2. Stikkord 07902 dode død døde levetid levealder tidsserie
  3. Statistikk https://www.ssb.no/dode
  4. Statistikkbanktabell https://www.ssb.no/statbank/table/07902