Olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift og kraftforsyning, omsetning etter næring (SN2007). 1998M01-siste måned

  1. ID 124363
  2. Stikkord 07096 bergverk elektrisitet gass industri kraft næring ogibkoms olje omsetrning sn2007 tidsserie varetype
  3. Statistikk https://www.ssb.no/ogibkoms
  4. Statistikkbanktabell https://www.ssb.no/statbank/table/07096