Innvandrere, etter landbakgrunn (verdensdel) og kjønn. Fylker, 1970 - siste år

  1. ID 48648
  2. Stikkord 07110 fylker immigrasjon innvandrere innvbef landbakgrunn tidsserie
  3. Statistikk https://www.ssb.no/innvbef
  4. Statistikkbanktabell https://www.ssb.no/statbank/table/07110