Konjunkturtendensene. Utvalgte Prognoser 4 år

  1. ID 934516
  2. Stikkord 12880 kt prognoser økonomi konjunkturtendensene lite_datasett
  3. Statistikk https://www.ssb.no/kt
  4. Statistikkbanktabell https://www.ssb.no/statbank/table/12880