Olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift og kraftforsyning, omsetning etter marked og hovednæringer. Totaler, 1998M01 - siste måned

  1. ID 124322
  2. Stikkord 07096 bergverk elektrisitet gass industri kraft ogibkoms olje omsetning sn2007 tidsserie
  3. Statistikk https://www.ssb.no/ogibkoms
  4. Statistikkbanktabell https://www.ssb.no/statbank/table/07096