FoU-personale, FoU-årsverk og FoU-utgifter. Løpende og faste priser. 1970 - siste år

  1. ID 61819
  2. Stikkord 11010 forskning foun investeringer næringsliv priser utgifter utvikling
  3. Statistikk https://www.ssb.no/foun
  4. Statistikkbanktabell https://www.ssb.no/statbank/table/11010