Konsumprisindeks - vekter på undergruppenivå1. 1979M01 - siste måned

  1. ID 1098
  2. Stikkord 03013 indeks konsumprisindeks kpi tidsserie vekter
  3. Statistikk https://www.ssb.no/kpi
  4. Statistikkbanktabell https://www.ssb.no/statbank/table/03013