Produksjonsindeks for bygg og anlegg. 2016M01 - siste måned

  1. ID 924808
  2. Stikkord 13430 anlegg bygg bygganlprod indeks nybygg produksjon produksjonsindeks
  3. Statistikk https://www.ssb.no/bygganlprod
  4. Statistikkbanktabell https://www.ssb.no/statbank/table/13430