Varehandelsindeksen, detaljomsetning, sesongjustert volumindeks. Siste 13 mnd.

  1. ID 1066
  2. Stikkord 07129 varehandel detaljhandel doi indeks volum lite_datasett
  3. Statistikk https://www.ssb.no/doi
  4. Statistikkbanktabell https://www.ssb.no/statbank/table/07129