Areal av land og ferskvann (km²). Kommuner, siste år

  1. ID 85430
  2. Stikkord 09280 areal arealdekke kommuner landareal
  3. Statistikk https://www.ssb.no/arealdekke
  4. Statistikkbanktabell https://www.ssb.no/statbank/table/09280