Befolkning, etter kjønn og ettårig alder. Kommuner, per 1.1. siste år

  1. ID 577297
  2. Stikkord 07459 alder befolkning folkemengde folketall innbyggere kommuner kvinner menn
  3. Statistikk https://www.ssb.no/folkemengde
  4. Statistikkbanktabell https://www.ssb.no/statbank/table/07459