Lønnsindekser, etter næring. Siste 5 kvartaler

  1. ID 1128
  2. Stikkord 11654 arblonn indeks kvartalsvis lønn lønnsendring lønnsvekst næring
  3. Statistikk https://www.ssb.no/arblonn
  4. Statistikkbanktabell https://www.ssb.no/statbank/table/11654