Produsentprisindeks. Olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift og kraftforsyning. Industrier, 2000M01 - siste måned

  1. ID 27263
  2. Stikkord 12462 indeks næring ppi prisendring priser produsentpris tidsserie
  3. Statistikk https://www.ssb.no/ppi
  4. Statistikkbanktabell https://www.ssb.no/statbank/table/12462