Nasjonalregnskap, makroøkonomiske hovedstørrelser, siste 2 kvartaler

  1. ID 372144
  2. Stikkord 09190 knr gdp bnp makroøkonomi lite_datasett
  3. Statistikk https://www.ssb.no/knr
  4. Statistikkbanktabell https://www.ssb.no/statbank/table/09190