Energiregnskap. Produksjon og forbruk av energiprodukter, etter næring og husholdninger, 2000 - siste år. 2000 - siste år

  1. ID 928196
  2. Stikkord 11558 energiregnskap energi produksjon forbruk olje gass elektrisitet
  3. Statistikk https://www.ssb.no/energiregnskap
  4. Statistikkbanktabell https://www.ssb.no/statbank/table/11558