Utdannningsnivå. Personer 16 år og over, etter kjønn. Kommuner, 2020 - siste år

  1. ID 1172668
  2. Stikkord 09429 utniv akademikere grunnskole kommuner universitet utdanning utdanningsnivå videregående fagskole
  3. Statistikk https://www.ssb.no/utniv
  4. Statistikkbanktabell https://www.ssb.no/statbank/table/09429