Offentlig forvaltning. Totale utgifter, etter sektor og formål 1996 - siste år

  1. ID 112175
  2. Stikkord 10725 offinnut stat kommune skatt
  3. Statistikk https://www.ssb.no/offinnut
  4. Statistikkbanktabell https://www.ssb.no/statbank/table/10725