Sykelighet. Sykdom, skade eller funksjonshemming i prosent, etter kjønn og alder, 1998 -

  1. ID 832685
  2. Stikkord 11190 helseforhold helseundersøkelsen levekårsundersøkelsen sykdom skade
  3. Statistikk https://www.ssb.no/helseforhold
  4. Statistikkbanktabell https://www.ssb.no/statbank/table/11190