Utenrikshandel med varer, foreløpige hovedtall, siste 2 mnd

  1. ID 372133
  2. Stikkord 08792 eksport handelsbalanse import muh utenrikshandel lite_datasett
  3. Statistikk https://www.ssb.no/muh
  4. Statistikkbanktabell https://www.ssb.no/statbank/table/08792