Nasjonalregnskap, makroøkonomiske hovedstørrelser. Faste priser, månedlig, 2016M01 - siste måned

  1. ID 615169
  2. Stikkord 11721 knr bruttoprodukt fastepriser konsum bnp nasjonalregnskap
  3. Statistikk https://www.ssb.no/knr
  4. Statistikkbanktabell https://www.ssb.no/statbank/table/11721