Produksjonsindeks for industrien, etter næring (2005=100). Totaler, siste 2 mnd

  1. ID 372131
  2. Stikkord 07095 pii produksjon industri utvinning olje indeks
  3. Statistikk https://www.ssb.no/pii
  4. Statistikkbanktabell https://www.ssb.no/statbank/table/07095