Hovedposter fra ligninga. Personer, etter alder. Gjennomsnitt (kr). Fylker, 1999 - siste år

  1. ID 49613
  2. Stikkord 05854 formue fylker gjeld innskudd inntekt selvangivelse skatt skattepliktig tidsserie
  3. Statistikk https://www.ssb.no/selvangivelse
  4. Statistikkbanktabell https://www.ssb.no/statbank/table/05854