Åpnete konkurser per uke, etter næringsgruppe. Kommuner, 2 siste uker

  1. ID 932723
  2. Stikkord 12972 kommuner konkurs konkurser
  3. Statistikk https://www.ssb.no/konkurs
  4. Statistikkbanktabell https://www.ssb.no/statbank/table/12972