Konjunkturbarometeret. Avledede indikatorer, varetype. 1990K1 - siste kvartal

  1. ID 166318
  2. Stikkord 08267 kbar konjunkturindikator konjunktursituasjonen undersøkelse
  3. Statistikk https://www.ssb.no/kbar
  4. Statistikkbanktabell https://www.ssb.no/statbank/table/08267