Varekonsumindeks, 2000M01 - siste måned

  1. ID 166330
  2. Stikkord 05333 vki varekonsum forbruk indeks tidsserie
  3. Statistikk https://www.ssb.no/vki
  4. Statistikkbanktabell https://www.ssb.no/statbank/table/05333