Eksport av fersk og frosset oppdrettslaks. 2000U01 - siste uke

  1. ID 1122
  2. Stikkord 03024 eksport laks priser tidsserie
  3. Statistikk https://www.ssb.no/laks
  4. Statistikkbanktabell https://www.ssb.no/statbank/table/03024