Befolkning, etter kjønn og ett-årig alder. Hele landet, pr. 1.1., 1986 - siste år

  1. ID 1082
  2. Stikkord 07459 alder befolkning folkemengde folketall innbyggere tidsserie
  3. Statistikk https://www.ssb.no/folkemengde
  4. Statistikkbanktabell https://www.ssb.no/statbank/table/07459