Opna konkursar, etter konkurstype, næring og fylke. 2020M01 - siste måned

  1. ID 924811
  2. Stikkord 08551 konkurs konkurser næring fylker sn2007
  3. Statistikk https://www.ssb.no/konkurs
  4. Statistikkbanktabell https://www.ssb.no/statbank/table/08551