Levevaner, etter kjønn og alder (prosent), 1998 -

  1. ID 832683
  2. Stikkord 06181 helseforhold helseundersøkelsen levekårsundersøkelsen livsstil
  3. Statistikk https://www.ssb.no/helseforhold
  4. Statistikkbanktabell https://www.ssb.no/statbank/table/06181