Utenrikshandel med varer, hovedtall. 1980M01 - siste måned

  1. ID 58962
  2. Stikkord 08792 eksport import muh tidsserie utenrikshandel handelsbalanse varer
  3. Statistikk https://www.ssb.no/muh
  4. Statistikkbanktabell https://www.ssb.no/statbank/table/08792