Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, etter næring. 1990M01 - siste måned

  1. ID 29843
  2. Stikkord 07095 indeks industri næring pii produksjon tidsserie
  3. Statistikk https://www.ssb.no/pii
  4. Statistikkbanktabell https://www.ssb.no/statbank/table/07095