Utdannningsnivå. Personer 16 år og over, etter kjønn, i prosent. Kommuner, 2020 - siste år

  1. ID 1172672
  2. Stikkord 09429 utniv akademikere grunnskole kommuner universitet utdanning utdanningsnivå utniv videregående
  3. Statistikk https://www.ssb.no/utniv
  4. Statistikkbanktabell https://www.ssb.no/statbank/table/09429