Befolkningsutvikling. Kommuner, siste 9 kvartaler

  1. ID 1106
  2. Stikkord 01222 befolkning befolkningsvekst døde endring flytting folkemengde fødte innvandring kommuner utvandring
  3. Statistikk https://www.ssb.no/folkemengde
  4. Statistikkbanktabell https://www.ssb.no/statbank/table/01222