Inntekt etter husholdningstype. Antall husholdninger og median. Hele landet, 2005 - siste år

  1. ID 56900
  2. Stikkord 06944 husholdninger ifhus inntekt nettoinntekt tidsserie
  3. Statistikk https://www.ssb.no/ifhus
  4. Statistikkbanktabell https://www.ssb.no/statbank/table/06944