Befolkning 1.1. og endringer i kalenderåret. Hele landet, 1951 - siste år

  1. ID 49626
  2. Stikkord 06913 befolkning døde flytting folkemengde folketall fødte innbyggere tidsserie
  3. Statistikk https://www.ssb.no/folkemengde
  4. Statistikkbanktabell https://www.ssb.no/statbank/table/06913