Husholdninger, etter type. Hele landet, 2005 - siste år

  1. ID 1068
  2. Stikkord 06070 enslige barn familie par privathusholdninger husstander tidsserie
  3. Statistikk https://www.ssb.no/familie
  4. Statistikkbanktabell https://www.ssb.no/statbank/table/06070