Byggeareal for annet enn bolig, etter næring. Fylker, foreløpige tall 2012M01 - siste måned

  1. ID 95175
  2. Stikkord 09286 bruksareal byggeareal forretningsbygg fylker kontorer næring sn2007 tidsserie
  3. Statistikk https://www.ssb.no/byggeareal
  4. Statistikkbanktabell https://www.ssb.no/statbank/table/09286