KPI og KPI-JAE sesongjustert, siste 2 mnd.

  1. ID 868306
  2. Stikkord 06444 kpi kpi-jae sesongjustert lite_datasett
  3. Statistikk https://www.ssb.no/kpi
  4. Statistikkbanktabell https://www.ssb.no/statbank/table/06444