Befolkning, etter kjønn og ettårig alder. 1846 - siste år

  1. ID 59322
  2. Stikkord 10211 alder befolkning folkemengde folketall innbyggere kvinner menn tidsserie
  3. Statistikk https://www.ssb.no/folkemengde
  4. Statistikkbanktabell https://www.ssb.no/statbank/table/10211