Oljeinvesteringer, påløpte . Utvinning og rørtransport, etter investeringsart, 2001K1 - siste kvartal

  1. ID 166334
  2. Stikkord 09602 kis oljeinvesteringer investeringsundersøkelse olje gass
  3. Statistikk https://www.ssb.no/kis
  4. Statistikkbanktabell https://www.ssb.no/statbank/table/09602