Hovedposter fra skatteoppgjøret. Personer, etter alder. Gjennomsnitt og median (kr). Bydeler, 2005 - siste år

  1. ID 49619
  2. Stikkord 05854 bydeler formue gjeld innskudd inntekt selvangivelse skatt skattepliktig tidsserie
  3. Statistikk https://www.ssb.no/selvangivelse
  4. Statistikkbanktabell https://www.ssb.no/statbank/table/05854