Åpnede konkurser, etter næring og organisasjonsform. 2006K1 - siste kvartal

  1. ID 62495
  2. Stikkord 07165 sn2007 konkurs konkurser næring organisasjonsform
  3. Statistikk https://www.ssb.no/konkurs
  4. Statistikkbanktabell https://www.ssb.no/statbank/table/07165