Konjunkturtendensene. Makroøkonomiske hovedstørrelser, 1991 - 3 år fram

  1. ID 934513
  2. Stikkord 12880 kt prognoser tidsserier økonomi konjunkturtendensene
  3. Statistikk https://www.ssb.no/kt
  4. Statistikkbanktabell https://www.ssb.no/statbank/table/12880