Konsumprisindeks for varer og tjenester etter leveringssektor, 2015M01 - siste måned

  1. ID 1100
  2. Stikkord 11117 konsumprisindeks kpi leveringssektor lønn priser tidsserie tjenester varer
  3. Statistikk https://www.ssb.no/kpi
  4. Statistikkbanktabell https://www.ssb.no/statbank/table/11117