Befolkning, etter kjønn og ettårig alder. 1. januar. Bydeler. Siste år

  1. ID 559736
  2. Stikkord 10826 alder befolkning bydeler folkemengde folketall innbyggere
  3. Statistikk https://www.ssb.no/folkemengde
  4. Statistikkbanktabell https://www.ssb.no/statbank/table/10826