Befolkning, etter ett-årig alder. Fylker, per 1.1. siste år

  1. ID 1076
  2. Stikkord 07459 alder befolkning folkemengde folketall fylker innbyggere
  3. Statistikk https://www.ssb.no/folkemengde
  4. Statistikkbanktabell https://www.ssb.no/statbank/table/07459