Arbeidsledige, sesongjustert (AKU). Siste 13 mnd

  1. ID 1052
  2. Stikkord 08931 aku akumnd arbeidsledighet lite_datasett
  3. Statistikk https://www.ssb.no/akumnd
  4. Statistikkbanktabell https://www.ssb.no/statbank/table/08931