Arbeidsledige, (AKU). Siste 13 kvartaler

  1. ID 1052
  2. Stikkord 05110 aku akumnd arbeidsledighet lite_datasett
  3. Statistikk https://www.ssb.no/aku
  4. Statistikkbanktabell https://www.ssb.no/statbank/table/05110