Skatterekneskapsstatistikk. Innbetalt og fordelt skatt, etter skatteart. Akkumulerte tall, kommuner, siste 13 mnd.

  1. ID 179425
  2. Stikkord 07022 kommuner skatt skatteregn skatteregnskap
  3. Statistikk https://www.ssb.no/skatteregn
  4. Statistikkbanktabell https://www.ssb.no/statbank/table/07022