Utenrikshandel med varer. Volum- og prisindekser, etter tosifret SITC, 1989K1 - siste kvartal

  1. ID 179417
  2. Stikkord 08241 uhvp import eksport sitc volumindekser prisindekser
  3. Statistikk https://www.ssb.no/uhvp
  4. Statistikkbanktabell https://www.ssb.no/statbank/table/08241